RSS Feed

Posts Tagged ‘archiwum’

  1. Elektroniczne archiwum

    Wrzesień 25, 2011 by admin

    Elektroniczne archiwum umożliwia przetwarzanie papierowych dokumentów znajdujących się w archiwach zakładowych w ich cyfrowe wersje. Dzięki połączeniu urządzeń skanujących z bardzo szybkimi bazami danych, elektroniczne archiwum stało się doskonałym narzędziem do archiwizacji dokumentów, do którego mamy stały i natychmiastowy dostęp z każdego miejsca na świecie. Zaletą elektronicznego archiwum jest dostęp tylko osób upoważnionych, które posiadają odpowiednie klucze i prawa dostępu, oraz szyfrowana transmisja danych w obu kierunkach.