RSS Feed

Posts Tagged ‘bacjup’

  1. Backup online

    Sierpień 8, 2011 by admin

    Każdego dnia firmy produkują ogromne ilości poufnych danych. Te istotne dane narażone są na awarię systemu, pożar, powódź, kradzież, sabotaż czy terroryzm. Działy IT potrzebują niezawodnego planu usuwania skutków awarii (DR: Disaster Recovery), który zagwarantuje backup online i ich gotowość do odtworzenia w każdej chwili. OSG dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w projektowaniu planów DR dla dokumentacji papierowej oraz nośników danych przygotowało nowoczesne rozwiązanie on-line: IT-Archiwum, automatyczny i bezpieczny system tworzenia backupów online.

    IT- Archiwum to archiwizacja danych online, proste narzędzie do zastosowania w każdej firmie, zarówno kilkuosobowej, jak i korporacji. Rekomendujemy je, jako wygodną i bezpieczną formę zabezpieczenia danych oraz element zarządzania wiedzą w organizacji.